Sprawdź inne stanowisko

Osoba na stanowisku Dyrektor biblioteki zarabia średnio 7 040 brutto. Połowa osób na tym stanowisku zarabia między 5 810 zł brutto a 8 980 zł brutto. Według danych dostarczanych przez Sedlak & Sedlak 25% najgorzej zarabiających osób na tym stanowisku otrzymuje mniej niż 5 810 zł brutto, a 25% najlepiej wynagradzanych zarabia więcej niż 8 980 zł brutto. Więcej ciekawych informacji na temat wynagrodzenia na stanowisku Dyrektor biblioteki znajdziesz poniżej.

Dane na podstawie 66 raportów wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń wynosi

7 040 brutto/mc
16%
więcej niż średnia krajowa

25% osób zarabia mniej

5 810 zł

mediana

7 040 zł

8 980 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku

Rozmiar przedsiębiorstwa

1–9 pracowników

25% osób zarabia mniej

5 640 zł

mediana

6 510 zł

7 760 zł

25% osób zarabia więcej

Poniżej rynku

Stawka rynkowa

Powyżej rynku