Co to jest plotka i jak powstaje?

Według Słownika języka polskiego PWN plotka to niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość powtarzana z ust do ust najczęściej szkodząca czyjejś opinii. Wynika z tego, że ma ona wydźwięk pejoratywny.

Plotkowanie jest wynikiem ludzkiej ciekawości. Plotki powstają przeważnie w sytuacjach, kiedy ludzie nie znają szczegółów jakiegoś zdarzenia, ale jednocześnie wydaje im się, że znają prawdę. Wtedy chcą podzielić się swoim odkryciem z innymi. Niekiedy też plotka jest całkowicie wymyślona i nie ma związku z rzeczywistością. Rozpowszechnianie jej ma na celu np. podważenie czyjejś reputacji w oczach innych.

Plotki w pracy zwykle rodzą się z zazdrości o awans, podwyżkę, popularność wśród współpracowników, dużą wiedzę albo udane życie osobiste.

Warto jednak podkreślić, że plotka może też spełniać pozytywną funkcję:

  • pomaga wzmacniać więzi koleżeńskie – przecież obmawianie w pracy odbywa się w atmosferze zaufania i wspólnej tajemnicy;
  • pozwala oderwać się, choć na chwilę, od obowiązków służbowych;
  • jeśli osoby obgadywane naruszają obowiązujące w firmie normy, plotka może wywrzeć wpływ społeczny na zmianę ich zachowania;
  • pozwala zrozumieć wydarzenia i wyjaśnić fakty.

Jak reagować na plotki w pracy?

Plotki w pracy mogą powodować frustrację i złość. Oto 5 sposobów na to, jak reagować na pomówienia w pracy.

Niemówienie o sprawach prywatnych

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych jest bardzo ważne praktycznie dla każdego człowieka. W pracy, gdzie spędzamy większość dnia, chcemy także mieć dobre relacja ze współpracownikami, a niekiedy też nawiązać nowe przyjaźnie. Niestety nie każda osoba jest otwarta i ma dobre intencje. Bohaterami plotek są często nowi pracownicy, którzy chętnie opowiadają o swoich poprzednich pracodawcach, atmosferze w byłym miejscu pracy, a także o sobie. W ten sposób sami dajemy innym tematy do plotkowania.

Dlatego, aby uniknąć plotek na swój temat, nie opowiadajmy zbyt wielu szczegółów z naszego życia prywatnego. Najlepiej przyjąć dwie zasady: pierwsza to ograniczone zaufanie do współpracowników, druga – im mniej, tym lepiej.

Należy też uważać, kogo zapraszamy do grona znajomych w mediach społecznościowych i co publikujemy. Jeśli trudno jest nam odmówić – ograniczmy widoczność publikowanych treści. Pamiętajmy, że jeden z pozoru błahy wpis, albo zdjęcie, może być dla kogoś powodem do rozpuszczenia plotki.

Ignorowanie plotek i pomówień

Niekiedy najlepszym sposobem na walkę z plotkarzami jest brak reakcji. Jeśli pokażemy, że informacje, jakie przekazuje inna osoba, są dla nas nieważne, nie dotykają nas ani nie złoszczą, do tego stopnia, że nawet nie próbujemy ich prostować, reszta współpracowników sama dojdzie do wniosku, że są to tylko nieprawdziwe pogłoski, na które szkoda tracić czasu w pracy.

Jeśli plotki nie są dla nas przykre, warto pokazać dystans do siebie i spokój, ponieważ nerwowe reakcje spowodują, że osoba je rozgłaszająca, będzie robiła to jeszcze częściej i chętniej. Poza tym wprowadzimy nieprzyjemną atmosferę, a to z pewnością nie będzie działać na naszą korzyść.

Konfrontacja z plotkarzem

Kiedy wiadomo, kto plotkuje, można spróbować dać takiej osobie do zrozumienia, że wiemy o tym. Plotkarze zwykle starają się być anonimowi i boją się konfrontacji. Jeśli zdemaskowanie nie pomoże, trzeba rozważyć rozmowę w cztery oczy lub w towarzystwie świadka, np. przełożonego albo pracownika kadr.

Co powiedzieć osobie, która Cię obgaduje? Przede wszystkim należy zachować spokój i być opanowanym. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą. Staraj się wyjaśnić, że rozpowszechnianie plotek w pracy, sprawia Ci przykrość i że nie życzysz sobie, aby postronne osoby przekazywały nieprawdziwe informacje o Tobie. Niekiedy plotkarze nie zdają sobie sprawy, że ich zachowane jest niewłaściwe i krzywdzące. Jeśli rozmówca przeprosi i podobna sytuacja się nie powtórzy, sprawę można uznać za załatwioną. W innym przypadku warto porozmawiać z przełożonym lub pracownikiem działu HR.

Powiadomienie przełożonego

Nie wiesz, jak uciąć plotki w pracy? Spróbuj porozmawiać ze swoim przełożonym. Zadaniem szefa jest m.in. dbanie o przestrzeganie praw pracowniczych. Poza tym to w jego interesie i całej firmy jest, aby w zakładzie pracy panowała dobra atmosfera. Uporczywe plotki i pomówienia w pracy oraz mogą zostać uznane za nękanie albo mobbing. A to rodzi już konsekwencje w postaci upomnienia, nagany, a nawet rozwiązania stosunku pracy.

W trakcie rozmowy staraj się wyjaśnić, że plotki są nieprawdziwe i godzą w Twoje dobre imię. Opowiedz, jak się czujesz w tej sytuacji i poproś o wsparcie.

Zmiana pracy

Jeśli nie wiesz, jak uciąć plotki w pracy, ponieważ powyższe sposoby nie dały efektów, pozostaje Ci ostatnie wyjście – zmiana pracy. Pomówienia i plotki w pracy, których nie da się przezwyciężyć, wpływają destrukcyjnie na samopoczucie, obniżają wydajność i jakość wykonywanych obowiązków. Jeśli przełożony i dział kadr bagatelizują taką sytuację, to najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie nowej firmy.

Plotki w pracy – jakie mogą mieć konsekwencje?

Zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany m.in. wykonywać pracę sumiennie i starannie, stosować się do poleceń przełożonych, ale także przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Zatem jeśli ktoś notorycznie zakłóca atmosferę w pracy, rozpowszechniając nieprawdziwe i szkodliwe informacje o innych, naraża się na konsekwencje. Zgodnie z katalogiem kar (art. 108 K.p.) pracodawca ma prawo zastosować wobec podwładnego karę porządkową, w formie upomnienia lub nagany.

Warto też pamiętać, że regularne roznoszenie plotek, które w pewien sposób poniżają, ośmieszają, a niekiedy też izolują daną osobę od współpracowników, mieści się w definicji mobbingu (Art. 94(3) K.p.). W takiej sytuacji nękany pracownik ma prawo żądać odszkodowania. Skargę wnosi się do Państwowej Inspekcji Pracy albo bezpośrednio do Sądu Pracy. Każe podlega mober, jak i pracodawca, który nie zareagował.

W jaki sposób plotki wpływają na atmosferę w pracy?

Plotkowanie znacząco wpływa na atmosferę w filmie i efektywność pracowników. Szkalowanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, powoduje, że współpracownicy, zamiast skupiać się na zadaniach, zastanawiają się, co jest prawdą. Wielu z nich może też obawiać się, że sami staną się obiektem plotek. W ten sposób tworzy się zła atmosfera w pracy, gdzie nikt nikomu nie ufa, a współpraca staje się trudna.

Plotkowanie może zniszczyć czyjeś dobre imię oraz podważyć kompetencje. A te wartości jest bardzo trudno odbudować.

Na jakie tematy najczęściej się plotkuje?

Obgadywać można na każdy temat: prywatny i służbowy. Najczęściej plotkuje się przy parzeniu kawy albo lunchu. Najpopularniejsze tematy to: 

  • awanse – podwyżka lub zmiana stanowiska na wyższe zwykle powoduje lawinę domysłów i pomówień, np. są to plotki o romansie w pracy albo o donosicielstwie;
  • pieniądze – zarobki zawsze wzbudzają emocje wśród pracowników;
  • szefowie – niemalże w każdej firmie pracownicy zmieniają uwagi na temat przełożonych, tematem mogą być np. błędy, niekorzystne dla zatrudnionych decyzje, a nawet życie prywatne; 
  • współpracownicy – plotkowanie zazwyczaj jest efektem zazdrości albo kłótni;
  • romanse w pracy – czasem wystarczy, że dwie osoby zjedzą razem lunch albo pójdą na kawę do kuchni, aby powstała plotka o łączących ich romantycznych relacjach.

Jak ukrócić plotki w pracy? Zadanie dla menedżerów

Menedżerowie odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu konfliktów i tworzeniu przyjaznego środowiska pracy. Choć plotek nie da się uniknąć, to można ograniczyć ich liczbę. Przede wszystkim przełożeni powinni zadbać o to, aby w firmie panowały jasne zasady, np. regulamin podwyżek i awansów, co ukróci domysły o nieuczciwych praktykach. Warto też zadbać o dobrą komunikację i przepływ informacji.

Istotne jest też wzmacnianie więzi między członkami zespołu, wspieranie ich i zapewnienie o gotowości niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów. Poza tym menedżer powinien szybko reagować na pojawiające się plotki, nieporozumienia i kłótnie. Te powinny być wyjaśnione od razu, podczas spotkania z zainteresowanymi stronami. Niedopuszczalne jest przyjmowanie wyjaśnień na osobności, za plecami osoby obgadywanej.

Podsumowanie

Plotki mogą być tak samo szkodliwe, jak donoszenie w pracy. Plotkarzom i ich słuchaczom dostarczają rozrywki, jednocześnie krzywdzą obgadywana osobę i oczerniają ją w oczach innych. Takie zachowanie psuje też atmosferę w zakładzie pracy, co ani pracodawcy, ani pracownikom nie jest na rękę.

Plotki w pracy na swój temat można ukrócić na kilka sposobów: ignorować je albo porozmawiać z inicjatorem pomówień. Rozwiązaniem, które może przynieść płotkarzowi niemiłe konsekwencje będzie też rozmowa na jego temat z przełożonym albo pracownikiem HR. Jeśli obgadywanie jest nagminne i uciążliwe, to taka osoba musi się liczyć z oskarżeniem o nękanie, a nawet mobbing.

Pamiętajmy też, że jeśli nie chcemy być obiektem obgadywania w pracy, to sami również nie powinniśmy wymyślać plotek.