Nowości w prawie dotyczące rynku pracy

25.01.21
clock 6 min.
Tomasz Palak Tomasz Palak

Przełom roku to zawsze czas zmian w prawie – i dobry moment na zastanowienie się, jakie kolejne modyfikacje mogą nas zaskoczyć. Nie wszystkie regulacje są nagłaśniane medialne, warto więc przyjrzeć się nowościom i przygotować się na wprowadzanie zmian w swoich firmach.

Zmiana, która obowiązuje już od 21 grudnia 2020 r., dotyczy relacji z dostawcami np. usług telefonicznych. Przy zakończeniu umowy jest prościej – bez wizyt w punktach dostawcy, podpisywania licznych papierków itp. Rozwiązać taką umowę możemy teraz e-mailem. Świetne, bardzo pożyteczne ułatwienie.

Skończy się również przedłużane umów przez operatora z powodu przegapienia terminu wygaśnięcia umowy. Operator na maksymalnie 30 dni przed takim przedłużeniem kończącej się umowy powinien o tym uprzedzić. I pouczyć o możliwości rozwiązania e-mailem i o tym, jakie będą nowe stawki.

A jeśli chcemy zmiany operatora, nie powinniśmy zostać bez dostępu do usługi – odpowiedni urząd na platformie będzie dbał o wzajemną komunikację starego z nowym – w taki sposób, żeby dotychczasowy dawał usługę aż do momentu uruchomienia przez nowego operatora.

Zmiany w prawie konsumenckim

Od stycznia jest z nami trzecia grupa – nie tylko konsument i przedsiębiorca, ale też opcja pośrednia – POCK, czyli taki przedsiębiorca o cechach konsumenta. Zmiana nadaje część praw konsumentów tym z nas, którzy, co prawda kupują na firmę – jednak kupowana rzecz nie ma związku z prowadzoną działalnością.

Praktycznie wszystkie regulaminy sprzedaży przez internet wymagają jakiejś modyfikacji uwzględniającej nową grupę odbiorców. Należy przykładowo poinformować ją o przysługującym prawie odstąpienia albo dopilnować, by nie zaczęły jej dotyczyć niedozwolone ustawowo w regulaminach zapisy względem konsumentów – od stycznia nie tylko konsumentów, ale także POCK.

Warto również zrobić porządek w PKD, czyli podanych urzędowo przez przedsiębiorców branż, jakimi się zajmują. Teraz uwzględnienie tam zbyt wielu branż może szkodzić, bo utrudnić posiadanie przez ich firmę praw konsumenta – nie zostaną przez nie uznani za POCK, tylko za zwykłego przedsiębiorcę. Zatem warto usunąć zbędne branże spośród tych, na których ponoć się znamy.

Prawa, jakie nowa regulacja rozciąga z konsumentów na POCK, są trzy. Po pierwsze – to odpowiadanie przez sprzedawcę za jakość sprzedanej rzeczy na zasadzie rękojmi. Po drugie – tak zwane klauzule niedozwolone, czyli niemożliwość narzucenia niektórych zapisów umownych względem takiej osoby. I po trzecie – prawo do odstąpienia, czyli rozmyślenia się i cofnięcia umowy w ciągu 2 tygodni.

Doręczenia elektroniczne

Wszyscy – zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a w szczególności po prostu osoby fizyczne – mamy mieć zapewniony dostęp do własnego adresu do doręczeń elektronicznych. Ma to na celu usprawnienie komunikacji i przejście na online. W niektórych przypadkach urzędów zapewni go Poczta Polska, ale w naszym przypadku zostanie to zostawione rynkowemu wyborowi – sami podejmiemy decyzję.

Taki adres będzie oczywiście można wykorzystywać do korespondowania z innymi posiadającymi go podmiotami. Wiadomo – w wielu branżach nieraz wystarcza po prostu e-mail, a coraz częściej komunikator typu Slack czy podobne rozwiązanie. Niecierpliwie zapewne czekają na niego właśnie ci z nas, którzy mają kontakt z urzędami.

W razie potrzeby doczytania – temat reguluje Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Większość jej przepisów wchodzi w życie do 1 października.

Brexit, RODO i płaca minimalna

Oczywiście domykający się Brexit – z punktu widzenia przedsiębiorcy zmienia się wszystko – dostawy, podatki, RODO, własność intelektualna… Myślę, że najlepiej będzie podzielić się przydatnymi linkami – TUTAJ informacja o tym, co zrobić z RODO, a TUTAJ pożyteczny poradnik dla firm dotyczący towarów czy domeny .eu i roamingu.

Oprócz tego zmiany liczbowe. Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2800 zł brutto – a minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł. Zmieni się także wysokość składek ZUS.

Jakim zmianom się przyglądać?

W pierwszej kolejności cały czas zachęcam do śledzenia tematu ePrivacy. To powiązana z RODO (nawet w pierwotnej wersji brano pod uwagę wejście obu naraz) regulacja, która może sporo zmienić w kontekście na przykład marketingu. Przykładowo telemarketerzy byliby łatwiej rozpoznawani – po początku numeru – i moglibyśmy po prostu nie odbierać od nich połączeń. Albo kwestia używanych na stronach internetowych plików cookies – mielibyśmy mieć szerszą możliwość wyboru, które ich rodzaje akceptujemy. A nie tylko wszystkie albo żadne.

Oprócz tego – ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu Cywilnego. Chodzi o wdrożenie rozwiązań unijnych, potocznie określanych jako „dyrektywa cyfrowa” i „dyrektywa towarowa”. Co one mają nam dać? Ich celem jest ujednolicenie chronienia nas jako konsumentów w kontekście zgodności z umową, ochrony prawnej w przypadku braku tej ochrony i ich używania zapewniających ją narzędzi. Drogę projektu można obserwować TUTAJ.

A jak już jesteśmy przy linkach do projektów – na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa:

  • Doprecyzowanie tematu doręczeń dokumentów oraz przesunięcie wejścia w życie Prostej Spółki Akcyjnej, a także zmiany dotyczące komorników.

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/57F5306C7E6B9378C1258663003EADF5/%24File/899.pdf

  • Rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-202-2020/$file/9-020-202-2020.pdf

Tegoroczne zmiany prawne zdecydowanie są warte śledzenia, ponieważ w dużej mierze mogą stanowić ułatwienie – jak te z zakresu konsumentów czy doręczenia elektroniczne. Do nich dochodzą zmiany coroczne, jak np. minimalne wynagrodzenie, oraz takie, którym warto przyglądać się już na etapie ich powstawania, gdy nie dysponujemy datą początku obowiązywania. Dzięki temu unikniemy ryzyka wdrażania niespodziewanych zmian na ostatnią chwilę.