Mentoring czy coaching? Jak wybrać odpowiednią dla siebie formę rozwoju?

Mentoring i coaching to dwa różne podejścia do rozwoju zawodowego i osobistego, które mają na celu pomóc klientom i klientkom w osiąganiu sukcesów i realizacji celów. Co ważne – sukces powinien być definiowany w takim procesie indywidualnie: dla jednej osoby sukcesem będzie praca tylko 4 godziny dziennie i czas na odpoczynek i budowanie relacji, dla innej osoby sukces to bardzo wysokie zarobki, dla kolejnej sukcesem mogą być kolejne stopnie naukowe. Coaching i mentoring to terminy, które czasem są stosowane zamiennie, to jednak istnieją istotne różnice między nimi.

Mentoring to proces, w którym bardziej doświadczona osoba (mentor) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszą osobą (mentee), pomagając jej osiągnąć cele zawodowe i rozwinąć umiejętności. Mentorzy często pracują w branżach, w których zdobyli bogate doświadczenie, i są w stanie przekazać swoją wiedzę oraz podzielić się wskazówkami, jak radzić sobie z trudnościami w pracy. Mentoring to proces długoterminowy, w którym mentee może liczyć na wsparcie i porady ze strony mentora w trakcie całej kariery zawodowej.

Coaching natomiast to proces, w którym profesjonalny coach pomaga klientowi w osiągnięciu określonych celów poprzez zadawanie pytań, dawanie feedbacku i pomaganie klientowi w znalezieniu własnych rozwiązania. Coach nie jest ekspertem w dziedzinie, w której klient pracuje, ale posiada narzędzia i techniki, które pomagają klientowi rozwijać swoje umiejętności i zmieniać swoje zachowania. Coaching jest zazwyczaj krótszy i bardziej intensywny niż mentoring i koncentruje się na rozwiązaniu określonych problemów lub osiągnięciu celów.

Główną różnicą między mentoringiem a coachingiem jest podejście do klienta. W mentoringu mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazując mentee jakie decyzje powinien (zdaniem mentora) podjąć. W coachingu coach zadaje pytania i pomaga klientowi znaleźć odpowiedzi we własnym wnętrzu. Mentor jest dla mentee wzorem do naśladowania, natomiast coach towarzyszy klientowi w odkrywaniu jego własnych wartości i celów.

Kolejną różnicą między mentoringiem a coachingiem jest czas trwania procesu. Mentoring to długoterminowy proces, który trwa przez całą karierę zawodową mentee, podczas gdy coaching jest zazwyczaj krótkoterminowym procesem, który trwa od kilku do kilkunastu sesji.

Zanim zdecydujemy, czy potrzebujemy pomocy mentora czy coacha, warto zadać sobie kilka pytań, które pomogą nam zrozumieć, jakiego rodzaju wsparcie jest nam potrzebne:

  1. Jakie cele chcemy osiągnąć? Czy potrzebujemy wsparcia w rozwoju naszej kariery zawodowej, czy może chodzi o rozwój osobisty? Czy łatwo nam te cele zdefiniować?
  2. Czy potrzebujemy eksperta w danej dziedzinie, który podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, czy może chcemy, aby ktoś pomógł nam odkryć nasze własne rozwiązania?
  3. Czy potrzebujemy długoterminowego wsparcia w rozwoju kariery, czy krótkoterminowego wsparcia w rozwiązaniu konkretnych problemów lub osiągnięciu określonych celów?
  4. Jaka jest nasza osobowość i styl uczenia się? Czy potrzebujemy motywacji i pomocy w ustaleniu celów, czy może potrzebujemy konkretnej wiedzy i praktycznych wskazówek?
  5. Jaki jest nasz budżet i czas, jakie możemy poświęcić na proces coachingowy lub mentoringowy?

Po odpowiedzi na te pytania będziemy w stanie lepiej określić, czy potrzebujemy mentora czy coacha, i jaki rodzaj wsparcia będzie dla nas najbardziej odpowiedni.