Kto i dlaczego szuka nowej pracy? Raport OLX Know How 2023

06.12.22
clock min.
Łukasz Borowicz Łukasz Borowicz
raport OLX know how 2023 - okładka

Zaledwie 3 na 10 badanych szuka obecnie nowej pracy, a co trzeci respondent wskazuje, że obecny pracodawca nie zaspokaja jego potrzeby rozwoju i docenienia – wynika z opracowania „Ewolucja HR. Know How 2023” przygotowanego przez OLX Praca. Co jest katalizatorem, który sprawia, że pracownicy decydują się na odejście z pracy i podjęcie się nowej?

W tym artykule:
  1. Pieniądze największym motywatorem
  2. Główne czynniki powstrzymujące przed zmianą pracy
  3. Otwartość na przekwalifikowanie się
  4. Nowy raport OLX Know How 2023 już dostępny

Na potrzeby tegorocznego raportu „Ewolucja HR. Know How 2023” – oprócz pogłębionych wywiadów z przedstawicielami działów HR oraz pracownikami firm doradztwa personalnego – przygotowano badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie (N = 1031) osób zatrudnionych na stanowiskach white, blue i grey collars. Aby zrozumieć określone grupy pracowników, trzeba lepiej zaznajomić się z ich preferencjami i na bazie tej wiedzy spersonalizować ogłoszenia. Co o obecnym rynku pracy sądzą kandydaci i pracownicy? 

Co dziesiąta osoba zmieniła pracę w ostatnich 6 miesiącach. Odsetek ten jest odrobinę wyższy wśród pracowników blue colars (16 proc.) i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (26 proc.), co może mieć związek z popularną wśród pracodawców praktyką stosowania umów zleceń podczas okresu próbnego. Co czwarty respondent o profilu blue collars pracuje w obecnej firmie krócej niż 2 lata, co trzeci od 2 do 5 lat. Stażem powyżej 5 lat może się pochwalić 43 proc. respondentów pracujących fizycznie. 

Pieniądze największym motywatorem

Głównym czynnikiem motywacji do zmiany pracy, bez podziału na rodzaj pracy, jest oczywiście wynagrodzenie. Zwracając jednak uwagę na inne motywatory, można je śmiało podzielić ze względu na rodzaje stanowiska. 

Co trzeci badany podkreśla, że obecny pracodawca nie zaspokaja jego potrzeby rozwoju i docenienia. Przedstawiciele „niebieskich kołnierzyków” jako powód potencjalnej zmiany wymieniają częściej od innych ciężki charakter pracy oraz niewystarczająco elastyczny grafik. Pracownikom z grey collars szczególnie przeszkadza brak możliwości rozwoju i opcji pracy zdalnej. Duża część, bo aż 36 proc. pracowników white collars, czuje się w obecnym miejscu pracy niedoceniana i chce także postawić mocniej na rozwój zawodowy, a ich zdaniem nie ma ku temu warunków. Prawie co czwarty badany reprezentujący „niebieskie kołnierzyki” podkreślił problem złej atmosfery w organizacji. 

Różnice widać także np. w ofercie pracy zdalnej – najrzadziej podawanym powodem poszukiwania nowej pracy wśród przedstawicieli zawodów blue collars jest chęć pracowania zdalnie. Po pierwsze większość z nich wie, że system i organizacja pracy na to nie pozwalają, po drugie mogli nie mieć doświadczenia w takiej pracy i dlatego zwracają uwagę na inne czynniki, które ich zdaniem mają większy wpływ. 

Większość pracowników (71 proc.) nie szuka obecnie nowej pracy. Częściej są to osoby w wieku przedemerytalnym, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Główne czynniki powstrzymujące przed zmianą pracy

  • dogodna lokalizacja obecnej firmy, 
  • atmosfera w pracy,
  • poczucie przywiązania.

Co jednak interesujące, otwartość na ciekawe oferty pracy wyraża aż 8 na 10 respondentów. Odsetek potencjalnie zainteresowanych jest wyższy wśród osób w wieku 25–44 lata, z wykształceniem wyższym, pracujących w branży produkcyjnej. Mniej otwarte są osoby samozatrudnione – co trzecia nie rozważyłaby potencjalnej oferty. Najsilniejszym motywatorem do podjęcia nowego wyzwania w przypadku każdego profilu pracownika byłoby odpowiednie wynagrodzenie. Co trzeci respondent jako potencjalny czynnik motywacji wymienia bezpieczeństwo zatrudnienia. 

Większość zatrudnionych jest otwarta na ewentualne przekwalifikowanie. Aż 3 na 4 respondentów rozważa taką ewentualność. Jest to taki sam wynik jak w ubiegłorocznym badaniu „Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022”. Bardziej otwarte na przekwalifikowanie się są osoby do 34. roku życia, pracownicy fizyczni i techniczni, osoby szukające obecnie pracy oraz takie, które zmieniły firmę w ostatnim półroczu.

Otwartość na przekwalifikowanie się

  • blue collars – 44 proc.
  • white collars – 41 proc. 
  • grey collars – 36 proc

Dla przekwalifikowania może mieć znaczenie pandemia koronawirusa, podczas której część zatrudnionych musiała szukać nowej pracy i zastanawiała się nad rozwojem swoich umiejętności, a nawet przebranżowieniem. Wszystko po to, aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w obawie przed utratą zatrudnienia. Jednymi z głównych przyczyn mogą być także wynagrodzenie oraz nowe technologie. Największe otwarcie na przekwalifikowanie odnotowano wśród „niebieskich kołnierzyków”.

Nowy raport OLX Know How 2023 już dostępny

Najnowsze opracowanie OLX Praca to zestawienie różnych perspektyw, a jednocześnie diagnoza kondycji rynku pracy i przede wszystkim praktyczny przewodnik dla rekruterów oraz menedżerów zatrudniających. Więcej danych przedstawiających dynamikę zmian na rynku pracy, a także szczegółowe, eksperckie analizy można znaleźć w raporcie „Ewolucja HR. Know How 2023”. Do pobrania tutaj >>>