Jakie stereotypy krążą o osobach 50+ na rynku pracy? Obalamy mity na temat Silversów

Stereotyp pracowników 50+

Osoby 50+ coraz częściej pozostają aktywne zawodowo. Niestety, na rynku pracy muszą się one często mierzyć ze szkodliwymi stereotypami, które sprawiają, że trudniej im znaleźć pracę. 

Jednym z najczęściej pojawiających się stereotypów jest twierdzenie, że Silversi są mniej produktywni i wykazują się niższą motywacją niż ich młodsi koledzy. Eksperci podkreślają jednak, że taka ocena wymaga indywidualnego podejścia. Nie można porównywać efektywności między grupami wiekowymi, ponieważ wiek nie ma kluczowego znaczenia podczas oceny pracownika. Mimo to na rynku pracy cały czas występują praktyki dyskryminujące. Osoby 50+ spotykają się z nimi zarówno w czasie trwania zatrudnienia, jak i podczas procesów rekrutacyjnych.

Pokolenie Silversów w pracy – fakty i stereotypy

Osoby aktywne zawodowo powyżej 50 roku życia różnią się od młodych pracowników. Każda z grup ma swoje cechy charakterystyczne. W odniesieniu do Silversów funkcjonuje jednak wiele mitów, które nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w faktach. 

W opinii publicznej panuje przekonanie, że to osoby młodsze są elastyczne i zmotywowane, podczas gdy Silversi łatwo wpadają w rutynę i stagnację. To nie do końca prawda, ponieważ osoby 50+ wyróżnia wysokie zaangażowanie w pracę, co potwierdza liczba osób z tej grupy, które od lat pracują w jednej firmie i zaczynając od stanowisk juniorskich, awansowały na pozycje kierownicze. Osoby młodsze rzeczywiście łatwo dostosowują się do zmian, jednak z drugiej strony są mniej lojalne i częściej zmieniają pracę. Pracownicy 50+ coraz częściej do końca aktywności zawodowej dbają o doskonalenie zawodowe, biorąc udział w szkoleniach i kursach. 

Na temat Silversów mówi się, że to osoby, które mają problem z obsługą nowych technologii i językami obcymi. Takie twierdzenia nie znajdują oparcia w rzeczywistości. Trzeba przyznać, że osoby 50+ wychowywały się bez komputerów i smartfonów, a dodatkowo często nie miały dostępu do kursów językowych. Mimo to większość przedstawicieli pokolenia Silver włożyła ogromną pracę w dostosowanie się do nowych realiów i dziś wyróżnia się świetną znajomością nowych technologii oraz zdolnościami językowymi. 

Nie można też zgodzić się ze stwierdzeniem, jakoby osoby 50+ szukały jedynie pracy „na przeczekanie”. Ta grupa pracowników wyróżnia się większą lojalnością i mocno angażuje się w powierzane zadania. Z raportu OLX wynika, że coraz więcej z nich chce kontynuować pracę również po przejściu na emeryturę. Zależy im na dorobieniu, ale jednocześnie chcą być wśród ludzi, nie znoszą nudy, a dodatkowo po prostu lubią swoją pracę i skoro mają wystarczająco siły i zdrowia, chcą to wykorzystać. Dzięki temu pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie Silversów, zyskują oddanych pracowników z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którzy zostaną z nimi na lata. 

Zjawisko ageizmu w Polsce

Mimo, że w Polsce nadal funkcjonują uprzedzenia do osób starszych, jak widać są one najczęściej nieuzasadnione. Stereotypy wynikają z negatywnych zjawisk, które pojawiają się na rynku pracy. 

Pierwsze z nich to gerontofobia, czyli występujący od wieków nieuzasadniony lęk przed osobami starszymi i negatywnymi cechami związanymi z procesem starzenia. Drugie – ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek. Ma ogromne znaczenie w czasie szukania pracy i wpływa na zwiększony okres oczekiwania na ofertę w przypadku osób 50+. 

Największe ryzyko odrzucenia kandydatury bez rzetelnych podstaw występuje na etapie przeglądu i selekcji złożonych aplikacji. Wszystko dlatego, że to właśnie wtedy decyzja o tym, czy kandydat przejdzie do kolejnej fazy procesu, zależy od subiektywnych ocen rekruterów czy pracodawcy. Jeśli osoba decyzyjna ma uprzedzenia (często nieświadome) do starszych kandydatów albo otrzymała sztywne instrukcje co do ich oceny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybierze młodszą osobę. Ze względu na brak możliwości wglądu z zewnątrz do procesu rekrutacyjnego często trudno ocenić, co było rzeczywistą przyczyną odrzucenia kandydatury Silversa

Mimo że krzywdzące uprzedzenia w stosunku do osób 50+ funkcjonują na rynku pracy i mogą utrudniać przedstawicielom pokolenia Silver znalezienie pracy, z obserwacji OLX wynika, że pojawia się coraz więcej ofert skierowanych właśnie do tej grupy zawodowej. Pracodawcy doceniają ich lojalność, szacunek do pracy, doświadczenie życiowe i wykształcenie. Dzięki temu, że osoby 50+ dbają o podnoszenie kwalifikacji, ta grupa wiekowa jest wartościową siłą roboczą, a pojawiające się na jej temat niesprawiedliwe opinie są krzywdzące i w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.