Jak przygotować się do wywiadu behawioralnego?

11.03.23
clock 4 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Wywiad behawioralny to jedna z popularnych metod stosowanych w procesie rekrutacyjnym, która ma na celu lepsze poznanie kandydata i ocenę jego umiejętności oraz osobowości. To podejście opiera się na przekonaniu, że najlepszym sposobem przewidywania zachowań przyszłego pracownika jest analiza jego zachowań z przeszłości.

W tym artykule:
  1. Czym jest wywiad behawioralny?
  2. Jak się przygotować do wywiadu behawioralnego?

Czym jest wywiad behawioralny?

Wywiad behawioralny to jedna z najczęściej stosowanych metod w procesie rekrutacyjnym. Polega on na zadawaniu pytań, które pomagają poznać charakter i zachowanie kandydata w różnych sytuacjach. Często opiera się na badaniu jego wcześniejszych doświadczeń zawodowych, ale może także dotyczyć sytuacji z życia prywatnego.

Tego typu wywiad ma na celu poznanie kandydata w sposób bardziej kompleksowy niż tradycyjne pytania związane z jego doświadczeniem zawodowym czy umiejętnościami. W wywiadzie behawioralnym kluczowe jest to, jak kandydat zachowywał się w sytuacjach, w których musiał podjąć decyzje lub rozwiązywać problemy. Dzięki temu rekruterzy mogą poznać charakter kandydata, jego mocne i słabe strony oraz sposób reagowania na stresujące sytuacje.

Podczas wywiadu behawioralnego rekruterzy zadają kandydatowi pytania typu „opisz sytuację, w której musiałeś rozwiązać trudny problem” lub „jak radzisz sobie z konfliktami w pracy?”. Pytania te wymagają od kandydata opisania konkretnej sytuacji, w której się znalazł, a następnie przedstawienia swojego sposobu postępowania. Rekruterzy oceniają wtedy, jak kandydat podejmuje decyzje, jak reaguje na trudności i jakie ma podejście do pracy zespołowej.

Wywiad behawioralny może być bardzo skutecznym narzędziem w procesie rekrutacyjnym, ponieważ pozwala na poznanie kandydata w sposób bardziej kompleksowy niż tradycyjne metody. Dzięki niemu rekruterzy mają szansę poznać charakter kandydata oraz jego zdolności do radzenia sobie z trudnościami. Jednocześnie jednak wymaga on od rekrutera umiejętności zadawania odpowiednich pytań oraz umiejętności interpretacji odpowiedzi kandydata.

Jak się przygotować do wywiadu behawioralnego?

Przygotowanie do wywiadu behawioralnego jest kluczowe dla skutecznego przebiegu rozmowy i pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego. Oto kilka wskazówek, jak się do niego przygotować:

  1. Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać ogłoszenie o pracę i zrozumieć, jakie wymagania stawia przed kandydatami. Na podstawie tych informacji warto przeanalizować swoje doświadczenie zawodowe i wybrać konkretne przykłady sytuacji, które mogą potwierdzić, że posiada się odpowiednie umiejętności.
  2. Warto również pomyśleć o swoich mocnych i słabych stronach oraz o tym, jakie wartości i cele są dla nas ważne w pracy. To pozwoli na przygotowanie odpowiednich przykładów, które pozwolą na wykazanie się konkretnymi cechami osobowości.
  3. Przygotuj listę pytań, które mogą zostać zadane podczas wywiadu behawioralnego, np. „Opisz sytuację, w której musiałeś rozwiązać problem”, „Jak radzisz sobie z trudnymi sytuacjami w pracy?”, „Jakie osiągniecia zawodowe są dla ciebie najważniejsze i dlaczego?”.
  4. Nie zapomnij również o odpowiednim przygotowaniu fizycznym, czyli wyborze odpowiedniego stroju i starannym wyglądzie.

Przygotowanie do wywiadu behawioralnego pozwoli na pewność siebie i lepszą skuteczność w przekazywaniu informacji o swoich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym.