Jak odwołać rozmowę kwalifikacyjną w profesjonalny sposób?

Powód rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej

Przyczyn rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej w praktyce może być wiele. Czasami dalszy udział w rekrutacji jest niemożliwy z powodu siły wyższej. Naturalnie nie ma też nic złego w rezygnacji z ubiegania się o pracę z własnej woli. Poniżej znajduje się kilka przykładów. 

Przyjęcie innej oferty pracy

Jednym z najpopularniejszych powodów rezygnacji z rekrutacji jest przyjęcie innej oferty pracy. Większość kandydatów, którzy aktywnie przeglądają oferty, aplikuje na wiele ogłoszeń i później bierze udział w więcej niż jednej rozmowie kwalifikacyjnej, aby znaleźć idealną pracę. Tym samym może się okazać, że pracownik przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego w jednym przedsiębiorstwie, dostanie i przyjmie ofertę pracy w innym. 

Jak odmówić z klasą w takim przypadku? Warto szczerze powiedzieć, że wybrałeś inną ofertę, którą otrzymałeś wcześniej. Jednocześnie wypada podziękować za poświęcony czas i zaznaczyć, że nie wyklucza się współpracy w przyszłości. 

Wypadki losowe

Niestety, czasami może zdarzyć się odwołanie spotkania w ostatniej chwili. Wypadek, choroba dziecka czy zepsuty samochód w drodze na rozmowę to tylko niektóre z przyczyn, które mogą uniemożliwić udział. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować rekrutera o nieobecności i ją usprawiedliwić. 

Powiedz szczerze, jakie są powody absencji. Jeśli nie chcesz rezygnować z rekrutacji, zaznacz, że jest Ci przykro z powodu zaistniałej sytuacji i nie zmieniłeś zdania – dalej zależy Ci na pracy i jeśli tylko będzie taka możliwość, weźmiesz udział w rozmowie w innym terminie. Wypadki losowe mogą przytrafić się każdemu i istnieje duża szansa, że usprawiedliwiona nieobecność na rozmowie nie przekreśli Twoich szans na wymarzone stanowisko. 

Wynagrodzenie niespełniające oczekiwań

Odmowna odpowiedź na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną może wynikać z wynagrodzenia, które nie spełnia oczekiwań kandydata. Jeśli z góry dowiesz się, że proponowana pensja jest niższa, niż ta, której szukasz, być może nie warto tracić czasu na dalsze części procesu rekrutacyjnego. Również w takim przypadku trzeba poinformować rekrutera o rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma przeszkód, aby szczerze powiedzieć o powodach swojej decyzji. 

Pozostanie w dotychczasowej pracy

Jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoja obecna praca jest lepsza, odwołanie rozmowy kwalifikacyjnej będzie naturalnym następstwem. Nie ważne, co konkretnie nie podoba Ci się w stanowisku, na które aplikujesz. Nie ma sensu robić nic wbrew sobie i tracić czasu na spotkania, jeśli i tak zdecydowałeś, że na razie nie zmieniasz pracy. O decyzji trzeba jednak poinformować rekrutera. 

Jak odwołać rozmowę kwalifikacyjną w dobrym stylu?

Otrzymałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, ale nie chcesz albo nie możesz z niego skorzystać i wziąć udziału w spotkaniu? Niezależnie od przyczyn, o sytuacji poinformuj niezwłocznie rekrutera. Pamiętaj, że przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego jest wyzwaniem i zrób wszystko, aby mimo braku chęci do dalszego udziału w nim nie utrudnić wyłonienia idealnego kandydata. Jak odwołać rozmowę o pracę? 

Przede wszystkim tak szybko jak to możliwe skontaktuj się z przedstawicielem potencjalnego pracodawcy i poinformuj, że nie weźmiesz udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Nie ma nic gorszego niż niestawiennictwo na umówione spotkanie bez usprawiedliwienia. Najlepsze wrażenie zrobisz, kontaktując się z zakładem pracy i mówiąc szczerze o powodach takiego stanu rzeczy. 

Jak grzecznie odmówić na ofertę pracy? Jedną z odpowiednich odpowiedzi będzie „Dziękuję za poświęcony czas i możliwość udziału w procesie rekrutacji, ale dostałem lepszą ofertę pracy i z tego powodu podjąłem decyzję o rezygnacji z dalszego ubiegania się o to stanowisko”. Powód dopasuj oczywiście do swojej indywidualnej sytuacji. 

Odwołanie rozmowy kwalifikacyjnej – SMS, mail czy telefon?

Jak odwołać rozmowę o pracę w dobrym stylu? Wskazane powyżej informacje to nie wszystko. Nie mniej ważne, niż samo poinformowanie pracodawcy o tym, że rezygnujesz z rekrutacji, jest sposób, w jaki to zrobisz. 

Jeśli byłeś w kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zakładu pracy, najlepsze wrażenie zrobisz, telefonując bezpośrednio do rekrutera. Rozmowa to najbardziej elegancki sposób na poinformowanie o sytuacji. Przy okazji będziesz mógł dokładnie wytłumaczyć, jakie były powody Twojej decyzji. W ten sposób przedsiębiorstwo może uniknąć podobnych błędów w przyszłości. Czasami – np. gdy powodem decyzji są kwestie finansowe – może się okazać, że otrzymasz propozycję wyższych zarobków.

Inną dopuszczalną formą poinformowania o rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej jest mail. Ta forma sprawdzi się, zwłaszcza jeśli dotychczas nie rozmawiałeś z rekruterem. Poczta elektroniczna to w realiach funkcjonowania przedsiębiorstw formalny sposób komunikacji, dlatego nie powinien zostać źle odebrany. Wystarczy kilka uprzejmych zdań i wykorzystanie zwrotów grzecznościowych, aby zachować dobre wrażenie w oczach rekrutera. 

Uważaj z kolei na odwołanie rozmowy kwalifikacyjnej przez SMS. Taki sposób poinformowania o nieobecności pozostaw tylko na wypadek sytuacji losowych, w których siła wyższa uniemożliwia telefon, a do spotkania pozostało niewiele czasu. Krótkie wiadomości SMS nie są odpowiednie w toku kontaktów formalnych, a ich wykorzystanie sugeruje, że nie traktowałeś pracodawcy poważnie.  

Dlaczego niepojawienie się na spotkaniu bez uprzedzenia jest tak źle odbierane?

Istnieje wiele sposobów na to, jak zrezygnować z rozmowy kwalifikacyjnej. Niezależnie od tego, który wybierzesz, najważniejsze jest poinformowanie rekrutera o swojej decyzji. Niepojawienie się na spotkaniu bez uprzedzenia jest bowiem bardzo źle odbierane i prawdopodobnie przekreśli Twoje szanse na zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie w przyszłości. Dlaczego? 

Proces rekrutacyjny jest długotrwały i stanowi spore wyzwanie organizacyjne dla zakładu pracy. Analiza CV, wstępne rozmowy telefoniczne i właściwe rozmowy kwalifikacyjne potrafią trwać tygodniami. Jeśli kandydatów zgłosi się sporo, każde odstępstwo od ustalonego planu może przedłużyć wyłonienie idealnego pracownika na dane stanowisko. 

Rozmowy kwalifikacyjne są najczęściej planowane w ciągu. Gdy jeden z kandydatów nie przyjdzie, czas zarezerwowany dla niego będzie z punktu widzenia rekruterów stracony. Dzięki wcześniejszej informacji o nieobecności będą oni mieli szansę zaprosić na spotkanie w tym terminie inną osobę. 

Niepojawienie się na rozmowie kwalifikacyjnej bez uprzedzenia sprawia, że kandydat wychodzi na nieprofesjonalnego. Nigdy nie wiesz, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy w przyszłości. Z tego powodu nie warto palić za sobą mostów i w każdym miejscu trzeba zrobić wszystko, aby zostawić po sobie dobre wrażenie. 

Kiedy rezygnacja z rekrutacji jest niepotrzebna?

Rezygnacja z udziału w rekrutacji jest niezbędna, o ile otrzymałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną lub rekruter nawiązał z Tobą kontakt, informując o zainteresowaniu Twoim CV. Nie ma natomiast potrzeby kontaktowania się z przedsiębiorstwem, jeśli nie otrzymałeś żadnej informacji zwrotnej, a rozważasz przyjęcie innej oferty. 

W praktyce procesów rekrutacyjnych zdarzają się sytuacje, w której rekruterzy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę otrzymują setki CV. W takich okolicznościach bardzo często – nawet mimo najlepszych chęci – nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie wiadomości ze względu na inne obowiązki. Być może Twoje zgłoszenie zostało odrzucone już na etapie wstępnej selekcji, dlatego w takiej sytuacji nie ma potrzeby kontaktu. 

Jeśli jednak zależy Ci na pracy, po upływie okresu trwania rekrutacji podanego w ogłoszeniu, możesz wysłać do rekrutera wiadomość z zapytaniem o stan rozpatrzenia Twojej aplikacji. W ten sposób pokażesz, że zależy Ci na zatrudnieniu i dowiesz się, czy masz jeszcze szanse na dane stanowisko. 

Szukanie pracy to prawdziwe wyzwanie. W praktyce zdarzają się sytuacje, w których mimo zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną nie możesz albo nie chcesz wziąć w niej udziału. Nie ma znaczenia, jakie są powody takiego stanu rzeczy. W każdym wypadku poinformuj pracodawcę o swojej decyzji w uprzejmy sposób. Pamiętaj, że kluczowe jest pozostawienie po sobie dobrego wrażenia wśród rekruterów. Kto wie – być może w przyszłości sytuacja się zmieni i będziesz zainteresowany współpracą.