Hybrydowy model pracy – wnioski po 2 latach pandemii

20.04.22
clock 5 min.
Joanna Kamińska Joanna Kamińska

Ponad połowa pracodawców uważa, że straci obecnych oraz potencjalnych pracowników, jeśli nie znajdzie sposobu na hybrydowy model pracy – wynika z badania Poly „Recruit, Retain and Grow” z marca 2022 r. Część organizacji chciałaby powrócić do stacjonarnego trybu działania, jednak nie wszyscy pracownicy patrzą na to przychylnie, gdyż odnaleźli w nowym sposobie pracy dużo większą elastyczność. Jak powinny reagować firmy?

W marcu 2022 r. firma Poly przedstawiła raport dotyczący tego, jak firmy przygotowane są na wyzwania przyszłości w obszarze rekrutacji, rotacji, podejścia do pracy hybrydowej, potencjału pracowników oraz dbania o zdrowie i dobrostan. Wyniki oparte są na globalnych danych i dotyczą postrzegania obecnej sytuacji przez pracowników każdego z kontynentów.

Czy praca hybrydowa przynosi korzyści?

Wyniki badania wskazują, że 72% firm dostrzega wzrost produktywności pracowników przy pracy zdalnej. Raport Poly uwidacznia, że odpowiednio 62%, 61% i 56% organizacji w regionach APAC, EMEA i obu Ameryk uważa, że jeśli pracownicy nie przebywają w biurze, nie zbudują relacji potrzebnych do rozwoju ich kariery. Aż 74% firm wskazuje, że praca zdalna spowodowała, że tworzenie i kształtowanie kultury organizacyjnej stało się trudniejsze niż wcześniej.

Pewne jest jednak to, że w wielu branżach nie ma już możliwości powrotu do pracy typowo biurowej. Nawet jeśli pracodawcy byliby tym zainteresowani, to pracownicy niechętnie zmienią swój obecny styl działania. Dlatego też praca hybrydowa wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, które pozwala połączyć oczekiwania i interesy obydwu stron.

Przy pracy typowo zdalnej pracownicy w wielu firmach sygnalizowali problemy z dbałością o work-life balance. Pokrywa się to także z wnioskami z badania Poly, które wskazują, że pracodawcy dostrzegają problem z przepracowaniem zatrudnionych osób (49%). Jednocześnie firmy nie przeciwdziałają temu, a pracownicy czują na sobie presję bycia w ciągłej gotowości (51%).

Praca w domu czy praca w biurze?

Przygotowując się do pracy hybrydowej i częściowego powrotu do biur, 77% badanych organizacji planuje przeorganizować przestrzeń, żeby dopasować ją do nowych sposobów działania. W tym celu zmienia aranżację, wprowadzając m.in. następujące rozwiązania:

 • większa przestrzeń open space (36%),
 • strefy ciszy (31%),
 • przestrzenie do relaksu (32%),
 • zmniejszanie liczby biurek (30%),
 • większa liczba pokojów spotkań (29%),
 • przestrzenie do wspólnych nieformalnych spotkań (28%),
 • wdrożenie hot desków (26%).

Praca zdalna i hybrydowa wymaga od firm także pewnych inwestycji, które umożliwią organizowanie spotkań, sprawne działanie i komunikację oraz sprawną organizację pracy. Pracodawcy inwestują w aplikacje w chmurze i oprogramowanie do współpracy (92%), a także w zestawy słuchawkowe, kamery i mikrofony.

Konieczne jest dopasowanie sposobów komunikacji, zasad organizacji spotkań i podejścia do integracji oraz budowania atmosfery, tak aby każdy z pracowników był włączony w życie firmy.

Praca zdalna oczami pracodawców

Jedynie 48% organizacji jest gotowa do pracy hybrydowej, a 37% firm jest przygotowanych do tego trybu pracy jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Praca zdalna i hybrydowe modele są obecne już od ponad 2 lat i w tym czasie wiele firm na stałe zmieniło swój sposób działania, dopasowując się do zmieniających się okoliczności. Początkowy entuzjazm związany z pracą poza biurem powoli jednak opadał i nawet firmy, które były pewne tego, że do biur już nie wrócą, zaczynają dostrzegać problemy związane z takim trybem pracy.

Zdaniem pracodawców, zatrudnione osoby powinny mieć możliwość wnioskowania o elastyczny czas pracy już od pierwszego dnia zatrudnienia (80%). Jednocześnie, w związku z tym, że pracownicy sporadycznie korzystają z możliwości pracy w biurze, 22% firm planuje zmniejszenie powierzchni biurowej.

Przy pracy hybrydowej, zdecydowana większość firm (84%) reguluje liczbę dni, w których wymagana jest obecność w biurze. Średnio są to 3 dni w tygodniu, a najczęściej wybieranym dniem przez pracowników do pracy z biura jest środa.

Home office a powody odejść z pracy

Jak się okazuje oczekiwania pracowników dotyczące warunków pracy zmieniły się na kilku poziomach. Główne powody rezygnacji z zatrudnienia, wskazane w badaniu Poly, to:

 • znalezienie lepiej dopasowanej pracy (19%),
 • brak oczekiwanej elastyczności w pracy hybrydowej (16%),
 • niezadowolenie z podejścia pracodawcy do sytuacji związanej z COVID-19 (9%),
 • bycie pod dużą presją i praca po godzinach.

Wynika z tego, że pracownicy niechętnie podchodzą do wizji powrotu do biura na stałe. O ile dla części z nich możliwość spotkania się w biurze i budowania relacji z innymi jest bardzo cenna, o tyle jednak dla większości zalety pracy w domu są przeważające i determinują podejmowane decyzje.

Praca zdalna – oferty pracy

W odpowiedzi na oczekiwania pracowników dotyczące możliwości utrzymania pracy z domu, te firmy, które mają takie możliwości, decydują się na oferowanie zdalnej lub hybrydowej opcji zatrudnienia. Z jednej strony pozwala to na zatrzymanie już zatrudnionych osób, a z drugiej znacznie poszerza zasięg poszukiwań nowych pracowników. Jeśli lokalizacja nie jest ograniczeniem, rynek pracy staje się dużo szerszy. Dlatego też część firm decyduje się na publikowanie ogłoszeń jasno informujących o możliwym zdalnym lub hybrydowym trybie pracy.