Home office – definicja, wady i zalety nowego systemu pracy

Co to jest home office? – definicja

Home office w dosłownym tłumaczeniu oznacza domowe biuro. W praktyce to praca zdalna, czyli wykonywanie swoich obowiązków domowych poza siedzibą pracodawcy – na odległość. 

Ten tryb pracy zyskał na popularności od czasów pandemii COVID-19. Pracownicy, którzy zostali w domach, aby ograniczyć ryzyko zakażenia, w dużej mierze nie wrócili już do biur albo wrócili tylko w ograniczonym zakresie. Obecnie praca zdalna jest regulowana na poziomie ustawowym. Zgodnie z art. 6718 kodeksu pracy to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Takie rozwiązanie wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym z zakresu BPH. 

Uzgodnienie świadczenia pracy w trybie zdalnym może być dokonane zarówno przy okazji zawierania umowy o pracę, jak i później – w trakcie trwania zatrudnienia. Z tego powodu z inicjatywą zmiany warunków umowy w tym zakresie może wystąpić pracodawca albo pracownik praktycznie w każdym czasie. Aktualnie zakłady pracy coraz częściej są przychylne wykonywaniu pracy z domu. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie rodzaje obowiązków zawodowych mogą być wykonywane na odległość ze względu na branżę i specyfikę zadań. 

Home office – zalety pracy zdalnej

Praca home office ma liczne zalety – i to zarówno z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników. 

Główną korzyścią pracy z domu jest oszczędność czasu i pieniędzy. Pracownik, który nie musi codziennie dojeżdżać do biura, może wykorzystać ten czas na inne rzeczy – w tym m.in. na rozwój zawodowy, realizację swoich pasji czy zacieśnienie więzi z rodziną. Oszczędza też na paliwie czy biletach komunikacji miejskiej. W tej wersji łatwiej jest również dopasować godziny pracy do innych zobowiązań, a także realizować zadaniowy tryb pracy.  

Dla wielu osób praca z domu jest bardziej komfortowa, poprawia samopoczucie i jednocześnie pozwala osiągać lepsze wyniki, choć oczywiście wszystko zależy od charakteru i osobistych preferencji konkretnej osoby. Home office zapewnia możliwość dostosowania środowiska pracy do swoich potrzeb. To Ty decydujesz, jak urządzisz swoje biuro (z zastrzeżeniem wymagań BHP). W domu łatwiej przyrządzić zdrowy posiłek czy wypić w spokoju ulubiony napój. To korzystna forma pracy również pod kątem efektywności – we własnych czterech ścianach panuje cisza i spokój, więc pracownika nie rozpraszają hałasy, rozmowy czy prośby o pomoc. 

Główna zaleta home office dla pracodawcy to z kolei – obok satysfakcji pracowników i bezpośrednio z tym związanej większej wydajności ich pracy – realne oszczędności. Dzięki home office zakłady pracy mogą zmniejszyć przestrzeń biurową, a czasami nawet zrezygnować z niektórych oddziałów stacjonarnych. Dodatkowe korzyści to dla nich obniżenie kosztów mediów czy zaopatrzenia biur. 

Zaletą oferowania pracy zdalnej z punktu widzenia pracodawcy, o której się często zapomina, jest tworzenie na rynku wizerunku innowacyjnego, atrakcyjnego zakładu pracy. Dziś spora część wykwalifikowanej siły roboczej jest zainteresowana tylko ofertami pracy z domu. W tych okolicznościach otwarci na ten tryb pracodawcy mogą łatwiej pozyskać wartościowych pracowników i zmniejszają ryzyko rotacji wśród obecnych zespołów. 

Home office – wady zdalnej pracy

Mimo że praca zdalna ma liczne zalety, nie jest też oczywiście wolna od wad. 

Do najczęściej wymienianych należy brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Może to prowadzić do poczucia osamotnienia i utrudniać stworzenie więzi z zespołem. To prosta droga do problemów z realizacją wspólnych celów czy dezinformacji. Z tego powodu bardzo ważne jest wypracowanie odpowiednich procedur. 

Jako wadę pracy zdalnej można również wskazać ograniczony ruch na co dzień. Osoby na home office skarżą się często na rzadkie wyjścia z domu, co negatywnie przekłada się na ich kondycję fizyczną. Wyzwaniem jest dodatkowo rozgraniczenie życia prywatnego i zawodowego. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w tym trybie częściej niż ich koledzy z biur pracują po godzinach. To utrudnia regenerację. 

Wśród wad home office z punktu widzenia pracodawcy nie sposób z kolei nie wspomnieć o utrudnionej kontroli pracowników. Przełożeni nie są w stanie przyglądać się pracy zatrudnionych bezpośrednio, więc czasem trudno im ocenić, jak długie przerwy wykonują podwładni albo czy nie rozpraszają się innymi rzeczami. Warto jednak pamiętać, że dla większości pracodawców priorytetem są wyniki. Jeśli pracownik wykonuje swoje zadania terminowo i ich jakość jest zachowana, sposób, w jaki osiągnął ten wynik, jest w praktyce drugorzędny. 

Praca w trybie home office – jak efektywniej wykorzystać czas?

Zarówno niektórzy pracownicy, jak i pracodawcy, boją się, że praca z domu będzie mniej efektywna. W praktyce najczęściej okazuje się, że jest całkiem odwrotnie. Warto jednak podejmować działania, aby zminimalizować ryzyko obniżenia efektywności po zmianie trybu na home office. 

W tym celu pracodawca powinien jasno określić zasady pracy zdalnej. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jak będą przekazywane zadania do wykonania oraz jak przebiegnie ich raportowanie i rozliczanie. Zakład pracy musi też zapewnić sprzęt, połączenie z firmową siecią oraz niezbędne programy i dane. 

O utrzymanie efektywności pracy powinien się też troszczyć sam pracownik. Mowa tu przede wszystkim o stworzeniu komfortowego stanowiska pracy, usunięcie przedmiotów, które mogą rozpraszać i bieżące planowanie dnia. Warto pamiętać, że home office obejmuje takie same zadania jak przy pracy z biura, dlatego nie warto rozpraszać się w trakcie wykonywania swoich obowiązków pracami domowymi.

Home office - podsumowanie

Home office to dla wielu pracowników i pracodawców wygodna forma współpracy przy realizacji projektów. Dziś wielu zatrudnionych wprost oczekuje możliwości pracy z domu, dlatego dostosowywanie się zakładów pracy do tych nowych realiów jest bardzo ważne. Mimo że praca zdalna ma swoje wady, to można starać się je eliminować, aby czerpać korzyści z zalet. Z tego powodu – jeśli tylko jest taka możliwość – warto spróbować tego trybu u siebie.