Doświadczenia młodych ludzi w poszukiwaniu pracy – sonda OLX

Coraz modniejsze staje się pojęcie candidate experience, odnoszące się do opinii kandydatów dotyczących procesu rekrutacji. Warto poznawać doświadczenia kandydatów, by lepiej przygotowywać się na proces rekrutacyjny i umiejętnie wychwytywać najlepsze osoby do swojej firmy.

Zapraszamy od obejrzenia sondy, w której młode osoby wypowiadają się na temat swoich zawodowych doświadczeń, podejścia ich samych oraz pracodawców, z którymi mieli do czynienia.