Czym jest employer branding?

18.01.24
clock 4 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Employer branding to działania, które budują pozytywny wizerunek danej firmy czy organizacji jako pracodawcy. Nie sprowadza się jedynie do promocji marki pracodawcy, ale też budowania dobrego doświadczenia zarówno pracowników już w tej firmie pracujących jak i kandydatów dopiero o taką pracę się starających. Przy dużej konkurencji o pracowników w części branż employer branding zyskuje na znaczeniu jako ważne działania biznesowe. Co warto o nim wiedzieć?

W tym artykule:
  1. Poszukiwanie talentów
  2. Kształtowanie Kultury Organizacyjnej
  3. Pracownik najlepszym ambasadorem każdej firmy
  4. Długofalowy proces

Poszukiwanie talentów

Skuteczny i autentyczny employer branding daje organizacji przewagę w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych specjalistów i pracowników. To ułatwia proces rekrutacji, zwiększa bazę potencjalnych kandydatów i zwiększa konkurencyjność organizacji.

Kształtowanie Kultury Organizacyjnej

Skuteczny employer branding nie może być malowaniem trawy na zielono. Musi być spójny z kulturą organizacyjną danej firmy. Jeśli employer branding nie jest autentyczny to też te działania na rzecz przyciągania i utrzymania talentów nie będą skuteczne.

Pracownik najlepszym ambasadorem każdej firmy

Ten punkt łączy się z poprzednim – najskuteczniejsze działania EB są podejmowane przez zadowolonych pracowników danej organizacji. Nawet najsprytniejszy EB-owiec nie osiągnie sam takich efektów, jakie mógłby osiągnąć przy wsparciu pracowników-ambasadorów, którzy uważają, że ich firma to dobre miejsce pracy.

Długofalowy proces

Zmiana kultury organizacyjnej, budowanie wartości firmy i komunikowanie tych aspektów zarówno pracownikom, jak i potencjalnym pracownikom to długofalowy proces. Ważne w nim są również dane – zbieranie informacji zwrotnej od pracowników, kandydatów, mierzenie efektywności. To zdecydowanie maraton, a nie sprint. I nie jestem przekonana, że w tym maratonie jest jakaś realna meta.