Nastroje polskich pracowników

Mimo że przyszłość jest teraz trudna do przewidzenia i mocno niepewna, aż 43 proc. respondentów badania Manpower jest spokojnych o swoje stanowisko, a 33 proc. pewnych swojego miejsca pracy. Dużo niższe są wskaźniki, jeśli chodzi o osoby zaniepokojone sytuacją i niepewne przyszłości. Tylko 16 proc. ankietowanych wskazało, że nie czuje się w pracy tak dobrze, jak dotychczas. Jeszcze mniej, bo 8 proc., mówi o obawach związanych ze stabilnością zatrudnienia. Wskazały one konkretne przyczyny występowania takich obaw. To: brak umowy o pracę na czas nieokreślony, niepokój ze względu na brak realizacji wyznaczonych wcześniej celów oraz budżetów, brak bezpieczeństwa finansowego oraz obawy przed redukcją etatów w ich miejscu pracy.

Ankietowanych zapytano także o to, jakie elementy ESG są dla nich ważne. Najwięcej, bo 71 proc. wskazało dbanie o work-life balance pracowników, a 69 proc. dbanie o ich rozwój. Reszta elementów zebrała maksymalnie 40 proc. wskazań. Co ciekawe, 9 proc. uznało, że ESG w ogóle ich nie interesuje.

– Choć nastroje rekrutacyjne firm są bardziej optymistyczne, niż jeszcze kilka miesięcy temu, to rynek pracy nadal dynamicznie się zmienia, co objawia się niepewnością widoczną wśród części spółek. Jest to spowodowane między innymi zmianami społecznymi, sytuacją geopolityczną, czy kondycją finansową przedsiębiorstw. Wprowadzenie strategii ESG, czyli działań związanych z obszarem ludzkim i społecznym, doskonalących zarządzanie organizacją, a także tych na rzecz środowiska, może być czynnikiem motywującym do długofalowych zmian – mówi Natasza Michorzewska, manager zatrudnienia stałego w Manpower. Dodaje ona, że

kandydaci często podnoszą temat work-life balance już na pierwszych etapach procesów rekrutacyjnych, pytając o możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej, czy konieczność działania w nadgodzinach. Kolejną kwestią, która bywa decydująca o udziale w rekrutacji, jest brak częstych podróży służbowych i rola niewymagająca pracy w weekendy. To czynniki, które w wielu przypadkach decydują o wyborze konkretnej oferty.

Polacy będą zmieniać pracę częściej?

Innym ciekawym wnioskiem płynącym z najnowszego raportu Manpower jest dość powszechna chęć zmiany pracy. Co prawda 4 na 10 badanych nie planów, by to zrobić, ale jednak aż 31 proc. wskazuje, że chciałoby w tym lub na przełomie roku 2023 i 2024 zmienić miejsce zatrudnienia. 20 proc. daje sobie na to rok, a 8 proc. 6 miesięcy. Z badania wynika, że impulsem do zmiany pracy mogą być kwestie finansowe. Niemal połowa ankietowanych przyznała, że nie dostała w ciągu minionego roku podwyżki, która nie wynikałaby z awansu. Przy wyborze nowego miejsca pracy ponad połowa uczestniczących w badaniu kieruje się właśnie wysokością wynagrodzenia. Na drugim miejscu z zaledwie 22 proc. jest umowa o pracę na czas nieokreślony, a także możliwość zdobycia nowych kompetencji.

Oczekiwania co do procesu rekrutacyjnego

Pracownicy podkreślają, że zależy im, by proces rekrutacyjny był możliwie krótki i dynamiczny. Z badania Manpower wynika, że chcieliby, by zajmował on maksymalnie dwa tygodnie i składał się z rozmowy telefonicznej, spotkania online z potencjalnym pracodawcą i ostatecznie spotkania z nim na żywo. Tylko 4 proc. odpowiedzi dotyczyło opcji trzech spotkań rekrutacyjnych maksymalnie w ciągu trzech tygodni. Na drugi miejscu z 39 proc. jest jedno spotkanie rekrutacyjne na żywo lub online, maksymalnie w ciągu dwóch tygodni.

Czy pracownicy obawiają się AI?

– Sztuczna inteligencja oraz automatyzacja odgrywają coraz większą rolę na rynku pracy. Mogą być pomocnym narzędziem w różnych zawodach i branżach, takich jak produkcja, obsługa klienta, czy analiza danych, a ich wdrożenie może zautomatyzować wiele zadań pozostawiając przestrzeń na działania strategiczne oraz rozwój w określonym obszarze. Niemniej należy podkreślić, że sztuczna inteligencja nie zastąpi pracowników – przekonuje Marta Szymańska, manager zatrudnienia stałego w Manpower. Tłumaczy ona, że w wielu działaniach nadal będzie istniała potrzeba ingerencji człowieka, szczególnie w zakresie interakcji z innymi, podejmowania decyzji etycznych, rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów wymagających empatii, kreatywności, czy kontekstowego zrozumienia. – Błyskawiczny postęp nowych technologii jest nieunikniony, ale nie oznacza konieczności całkowitego zastąpienia talentów przez sztuczną inteligencję. Nie mniej jednak trzymanie ręki na pulsie i inwestowanie w rozwijanie nowych umiejętności czy przekwalifikowanie się, by pozostać konkurencyjnym na rynku pracy, jest najlepszym rozwiązaniem – ocenia Szymańska.

A jak widzą to pracownicy? W badaniu Manpower zadano im pytanie, czy zauważają zmiany w ich branży związane z automatyzacją procesów i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Aż 52 proc. pracowników nie zauważa. Pozostałe 48 proc., odczuwa ten wpływ i bierze pod uwagę możliwość przebranżowienia się w przyszłości. Patrząc bardziej szczegółowo, 25 proc. z nich nie obawia się o swoje miejsce pracy, 15 proc. nie podejmuje żadnych kroków, by coś zmienić. Tylko 12 proc. wskazało, że chce zmienić stanowisko albo nawet branżę na bardziej przyszłościową w związku z rozwojem AI.

Jak wyglądało badanie nastrojów pracowników?

Manpower badanie przeprowadził wśród pracowników w różnych grupach wiekowych. 43 proc. miało 30-39 lat, 28 proc. od 18 do 29, 22 proc. od 40 do 49 lat i 7 proc. 50 lat i więcej. 59 proc. z nich to specjaliści, 24 proc. średnia kadra menedżerska, 12 proc. kadra zarządzająca i 5 proc. asystenci. Badani prezentowali całą paletę branż m.in. budownictwo, finanse, handel, transport, produkcję przemysłową oraz IT. – Duża dynamika rynku pracy oraz zmienność nastrojów wśród pracodawców i pracowników skłania do prowadzenia cyklicznej, wielowątkowej analizy zjawisk, które definiują obecny oraz przyszły kształt branży. Nasz raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników, w którym poruszyliśmy tematy szeroko dyskutowane na rodzimym rynku pracy – podsumowuje Katarzyna Pączkowska, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower.

A na koniec pewna ciekawostka i chyba zaskoczenie. Na pytanie, co sprawia, że pracownicy lubią swoją pracę zdecydowanie najwięcej ankietowanych osób (51 proc.) odpowiedziało, że ciekawy zakres obowiązków. Dalsze pozycje to: ludzie, z którymi pracuję (41 proc.), możliwość rozwoju i uczestniczenia w szkoleniach (34 proc.), możliwość pracy hybrydowej (32 proc.), szef doceniający moją pracę (29 proc.), możliwość pracy zdalnej (28 proc.), praca w przyjaznej organizacji (25 proc.), szeroki pakiet benefitów pozapłacowych (14 proc.), częste integracje z zespołem (6 proc.) i możliwość pracy stacjonarnej (5 proc.). Oczywiście było to pytanie wielokrotnego wyboru.