Chory? To nie przychodź do pracy

Pracodawcy, z wiadomych względów, zależy na tym, żeby utrzymywać w firmie odpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego może, a nawet powinien, zachęcać chorych pracowników do korzystania z przysługujących mu uprawnień i pójścia na zwolnienie chorobowe. Jeśli natomiast istnieje z jakiś względów podejrzenie choroby u pracownika, pracodawca ma prawo zaproponować mu pracę zdalną. Może być to sposób na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. Kolejną metodą może być skierowanie pracownika na zaległy urlop. Jeśli pracownik odmówiłby wykorzystania urlopu, pracodawca może wskazać określone daty jego realizacji [1].

Jeśli pracownik ze względu na realizację obowiązków służbowych, zostaje poproszony o wyjazd w rejony zagrożone koronawirusem, ma prawo odmówić uczestnictwa w podróży służbowej. Jeśli chodzi o kraje, których dotyczy tego rodzaju zagrożenie, należy się kierować komunikatami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej oceny stanu zdrowia pracownika.

Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do Twojego stanu zdrowia, może zasugerować realizację badań. Jako zatrudniony masz prawo wyrażenia zgody na ich realizację. Nie masz natomiast obowiązku ich realizacji, o ile nie są to badania wstępne bądź okresowe wynikające z przepisów Kodeksu Pracy.

Pracodawca nie jest również uprawniony do samodzielnej oceny stanu zdrowia pracownika, a co za tym idzie – nie może zakazać realizacji obowiązków pracownikowi, nawet jeśli powrócił on z regionu objętego działaniem koronawirusa.

Pracownik przebywający na urlopie w rejonie objętym ryzykiem nie ma obowiązku ujawniania miejsca pobytu. Co za tym idzie, pracodawca nie może uniemożliwić pracownikowi wyjazdu w określone lokalizacje w czasie urlopu. Co więcej, nie może również wydłużyć pracownikowi okresu urlopu, nawet jeśli istnieje ryzyko choroby. W takim przypadku, słusznym rozwiązaniem, na które pracownik powinien wyrazić zgodę, jest realizowanie obowiązków w formie pracy zdalnej [2].

Mimo że przepisy dość jasno określają, jakie środki minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby może zastosować pracodawca, warto pamiętać o tym, że jako pracownicy powinniśmy się kierować dobrem ogółu. Przychodzenie do pracy, mimo odczuwanej choroby, jest zachowaniem niewłaściwym ze względu na to, że możemy przyczynić się do zachorowania współpracowników. Dlatego w tego rodzaju sytuacjach kierowanie się zdrowym rozsądkiem jest najbardziej właściwym rozwiązaniem.

Przypisy: