Cechy osoby przedsiębiorczej – sprawdź, czym charakteryzuje się postawa przedsiębiorcza w życiu codziennym i w pracy

Co to znaczy, że osoba jest przedsiębiorcza?

Ludzi można podzielić na tych, co wolą działać niż stać bezczynnie oraz na takich, którzy cenią spokój, nie lubią się wychylać i podejmować decyzji. O tych pierwszych można powiedzieć, że mają w sobie cechy osoby przedsiębiorczej.

Najczęściej występujące synonimy słowa przedsiębiorczość to inwencja, obrotność, pomysłowość, zaradność, animusz, prężność, impet, żywiołowość oraz odkrywczość. Zatem osoba przedsiębiorcza to ktoś, kto podejmuje inicjatywę, jest zaradny i ma chęć do działania.

Choć słowo przedsiębiorczość kojarzy się z ludźmi prowadzącymi własne firmy, to w rzeczywistości wielu pracowników na różnych szczeblach przejawia cechy osób przedsiębiorczych.

Cechy osoby przedsiębiorczej – sprawdź, czy je masz!

Psychologowie wyróżniają wiele cech i kompetencji, które charakteryzują osobę przedsiębiorczą. Są to m.in.:

 • ambicja;
 • determinacja w dążeniu do celu;
 • umiejętność zarządzania czasem i zadaniami;
 • chęć podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw;
 • odpowiedzialność za swoje decyzje i działania;
 • silna motywacja;
 • pracowitość;
 • wizjonerstwo;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • kreatywność, innowacyjność, pomysłowość;
 • odwaga i dynamika w działaniu;
 • optymizm i nastawienie na sukces;
 • zdolność wyznaczania i realizowania celów;
 • gotowość do podejmowania ryzyka;
 • decyzyjność w każdych warunkach, także pod presją czasu;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • samodzielność, poczucie autonomii i niezależność;
 • poczucie własnej wartości;
 • umiejętność zarządzania finansami i zasobami ludzkimi;
 • analityczny umysł i umiejętność wyciągania wniosków;
 • siła pozwalająca podnieść się po porażce;
 • kompetencje interpersonalne, np. łatwość budowania trwałych relacji;
 • spostrzegawczość;
 • umiejętność adaptacji do otoczenia i aktualnej sytuacji.

Przedsiębiorczość – cecha wrodzona czy nabyta?

Przedsiębiorczość to zespół wielu umiejętności i predyspozycji. Cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego jak np. zdecydowanie, konsekwencja w działaniu, pracowitość, ambicja, komunikatywność, spostrzegawczość albo strategiczne myślenie to wrodzone umiejętności, które trudno jest wyuczyć.

Z kolei inne np. poczucie własnej wartości, umiejętność zarządzania czasem i ludźmi to kompetencje, które można nabyć wraz z doświadczeniem. Co więcej, można rozwijać swoją przedsiębiorczość na kursach oraz szkoleniach. Istnieje wiele firm specjalizujących się w coachingu przedsiębiorców.

Jak myśleć jak przedsiębiorca?

Zachowania przedsiębiorcze powodują działania rozwijające biznes. Jednak do tego niezbędny jest strategiczny mindset, czyli umiejętność przewidywania różnych scenariuszy i tworzenia odpowiednich planów oraz adaptacja ich do zaistniałych okoliczności. Ponadto przedsiębiorczość wymaga determinacji w dążeniu do celu oraz zdolności do obiektywnego spojrzenia na swoje pomysły i biznes.

Dążenie do celu

Wiele biznesów wymaga czasu, aby się rozwinąć i zacząć przynosić zyski. Z tego powodu przedsiębiorcy muszą wykazać się cierpliwością i determinacją. Co więcej, powinni skupiać się na celu i wyeliminować wszelkie rozpraszacze. A to oznacza właściwe ustalenie priorytetów i konsekwentne realizowanie zaplanowanych zadań.

W dążeniu do celu nie mogą też przeszkadzać porażki i błędy. Przedsiębiorca po prostu wyciąga z nich wnioski i idzie dalej.

Myśl obiektywnie, patrz na szerszy obraz sytuacji

Przedsiębiorcy zwykle mają dalekosiężne i długoterminowe plany. Do ich realizacji niezbędne jest obiektywne spojrzenie na firmę na tle konkurencji i całego lokalnego rynku. Szersza perspektywa pozwoli dostrzec zagrożenia i ewentualne błędy oraz możliwości.

Racjonalne ryzyko – czyli jak wykorzystać błędy na swoją korzyść

Osoby przedsiębiorcze potrafią i nie obawiają się podejmować ryzyka. Jednak działania te są przemyślane i poparte doświadczeniem oraz wiedzą. W biznesie, aby wyprzedzić konkurencję, sprzedać nowe produkty albo zdobyć kolejne rynki często trzeba ryzykować. Niekiedy nie zawsze podjęte działania są zwieńczone sukcesem. W takiej sytuacji człowiek przedsiębiorczy jest w stanie dokładnie przyjrzeć się każdemu krokowi i wyciągnąć wnioski, tak aby w przyszłości nie popełnić takich samych błędów.

Postawa przedsiębiorcza w życiu zawodowym

Działania przedsiębiorcze polegają na aktywności, a nie na biernym obserwowaniu rzeczywistości i wykonywaniu wyłącznie swoich obowiązków i poleceń przełożonego.

Człowiek przedsiębiorczy jak tylko zauważy możliwości zarobku albo rozwoju firmy będzie przekonywał do działania np. wdrożenia nowych technologii. Po szkoleniach zdobyte umiejętności wprowadza w życie i stara się usprawnić pracę.

Przedsiębiorczość polega też na determinacji w dążeniu do celu, nawet jak po drodze pojawiają się trudności i chwilowe kłopoty. Analiza niepowodzeń kończy się wyciągnięciem wniosków na przyszłość i ewentualnym usprawnieniem procesów.

Najlepsze zawody dla przedsiębiorczych pracowników

Cechy osoby przedsiębiorczej pozwalają skutecznie zarządzać zespołem i projektami, dlatego tacy ludzie doskonale sprawdzą się na stanowiskach: menadżera, lidera, kierownika albo dyrektora.

Osoba przedsiębiorcza poradzi też sobie w zawodzie nauczyciela, coacha, szkoleniowca albo trenera, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się ukierunkowanie na cel i ambicja.

Doskonałym zajęciem dla osoby z cechami przedsiębiorczymi będą też prace związane z samodzielnym podejmowaniem decyzji i pewną niezależnością np. przedstawiciel handlowy, konsultant, sprzedawca oraz architekt.

Postawa przedsiębiorcza u pracownika – co dobrego może wprowadzić do firmy?

Osoba przedsiębiorcza zwykle swoje działania dopasowuje do okoliczności i potrafi dostrzec możliwości oraz zagrożenia tam, gdzie inni ich nie widzą. Dzięki temu jest skuteczniejsza w osiąganiu celów, a jej wizjonerstwo może pomóc w wyznaczaniu nowych kierunków ekspensji i rozwoju firmy. Z takim człowiekiem przedsiębiorstwo szybko zyska nowe rynki i osiągnie sukces.

Pracownik o cechach przedsiębiorczych chętnie podejmuje się nowych zadań, nie boi się zmian i wprowadzania innowacji. Do tego ma odwagę wypowiedzieć swoje zdanie i poprzeć je realnymi argumentami.

Z kolei kompetencje interpersonalne pozwalają osobie przedsiębiorczej na zbudowanie stabilnego, mocnego i zgranego zespołu. Dobry lider potrafi właściwie pokierować ludźmi i zmotywować ich do pracy. Sam jest pracowity ambitny i zorganizowany, więc jest także dobrym przykładem dla innych.