Blisko 50 tysięcy zawieszonych działalności

02.04.20
clock 2 min.
Aleksandra Wróbel Aleksandra Wróbel

Portal money.pl przeanalizował marcowe informacje z CEIDG, gdzie masowo wpływają wnioski o zawieszenie działalności lub całkowitą likwidację. Od 1 do 31 marca zawieszono 48 815 działalności gospodarczych, czyli najmniejszych jednoosobowych firm. Przez brak zleceń wynikający z obecnej sytuacji przedsiębiorcy musieli zamknąć biznes.

Jednoosobową działalność najczęściej stanowią samozatrudnieni. Realizują zlecenia dla firm na podstawie zawartych umów o współpracy. Brak zleceń oznacza dla nich brak wynagrodzenia.

W Polsce jest obecnie ponad milion samozatrudnionych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2018 r., szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy na koniec 2017 r. wyniosła ok. 1,2 mln. Liczba ta wzrosła o ok. 4,3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z kolei w latach 2012–2015 liczba ta utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,1 mln osób.

Najwięcej wniosków w ostatnim dniu marca

Działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami, może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników. Ci, którzy zawieszają działalność:

  • nie będą płacić podatków dochodowych,
  • nie będą rozliczać się z VAT,
  • nie będą płacić składek na ZUS.

Najwięcej przedsiębiorców zawiesiło działalność w ostatnim tygodniu marca – jak wynika z analizy money.pl. Wówczas każdego dnia średnio było to 3,3 tys. zawieszonych działalności.

Pod koniec miesiąca standardowo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpływa najwięcej wniosków o zawieszenie działalności. Wynika to z tego, że nie każdy przedsiębiorca jest w stanie utrzymać się na rynku, mieć płynność finansową, do tego z satysfakcjonującymi go zarobkami. Ostatniego dnia stycznia 2020 r. 4 tys. przedsiębiorców złożyło wniosek o zawieszenie działalności. Jednak ostatniego dnia marca tego roku było to już ponad 9 tys. wniosków.

W kwietniu niestety może być tych wniosków o zawieszenie działalności jeszcze więcej. Oznacza to, że z każdym tygodniem będzie przybywać osób bezrobotnych i szukających pracy.

Źródło:
https://www.money.pl/gospodarka/ruszyla-lawina-zawieszonych-dzialalnosci-gospodarczych-ponad-48-tys-firm-powiedzialo-stop-6495160246491265a.html