Autor "Joanna Dolińska"

Nastawienie na rozwój: Klucz do sukcesu?

Każdy na nas ma własny zestaw przekonań dotyczący swojej własnej osoby – na temat naszych zdolności, możliwości i potencjału. Jak ...

05.04.2024 clock 6 min.
Co to jest szczegółowość emocjonalna i jak uczynić z niej sprzymierzeńca w życiu zawodowym?

Słowo „emocja” wywodzi się od łacińskiego czasownika movere czyli „poruszać” i przedrostka e-, który znaczy „ku czemuś”. Emocje to ważne ...

04.04.2024 clock 6 min.
Czy w biznesie jest miejsce na samowspółczucie?

Angielskie słowo business, w dużym uproszczeniu, etymologicznie wywodzi się z połączenia słowa busy (a wcześniej bisig) – zajęty_a z przyrostkiem ...

03.04.2024 clock 6 min.
Czym jest JOMO i dlaczego potrzebujesz go więcej w swoim życiu?

Znają go i skwapliwie wykorzystują specjaliści od marketingu i sprzedaży na całym świecie. W sposób często nieświadomy ulegamy mu we ...

02.04.2024 clock 4 min.
Docenić docenianie. 1 marca to Światowy Dzień Doceniania Pracownika

W obecnych realiach wysokiej rywalizacji o najlepszych pracowników na rynku pracy, coraz więcej organizacji poszukuje strategii na ich skuteczne przyciągnięcie ...

01.03.2024 clock 6 min.
(Po)ważna rola humoru w miejscu pracy

O tym, że śmiech to zdrowie, wiemy nie od dziś. Naukowcy już lata temu udowodnili, że śmiech niesie wiele prozdrowotnych ...

15.01.2024 clock 5 min.
Stabilne przywództwo na niestabilne czasy

W historii i polityce nie brakuje przywódców, którzy okresy niepewności wykorzystywali na swoją korzyść. Zarządzając poprzez strach, podsycali lęki, dzieląc ...

14.01.2024 clock 6 min.