Action Learning: o zaletach uczenia się w działaniu

15.02.24
clock 5 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Action Learning, czyli nauka przez działanie, to dynamiczna metoda uczenia się, która kładzie nacisk na rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych poprzez praktyczne działanie i refleksję. Ta innowacyjna metoda uczenia się, rozwijana przez Rega Revansa w latach 40. XX wieku, zdobywa coraz większą popularność wśród organizacji poszukujących skutecznych narzędzi rozwoju zarówno dla swoich pracowników, jak i samej organizacji.

Główną zasadą action learning jest przekonanie, że najlepszą drogą do nauki jest praktyczne działanie w sytuacjach rzeczywistych. Zespoły uczące się pracują nad konkretnymi problemami lub projektami, starając się znaleźć innowacyjne i skuteczne rozwiązania. Kluczowym elementem tego procesu jest cykl uczenia się, który obejmuje:

  1. Doświadczenie: Zespoły angażują się w praktyczne działania mające na celu rozwiązanie rzeczywistych problemów biznesowych.
  2. Refleksja: Po wykonaniu działań, uczestnicy reflektują nad swoimi doświadczeniami, analizując, co poszło dobrze, a co można poprawić.
  3. Konceptualizacja: Na podstawie refleksji, zespoły wyciągają wnioski i koncepcje, które mogą być użyteczne do rozwiązania problemów w przyszłości.
  4. Akcja: Na podstawie nowych koncepcji, zespoły podejmują działania, testując nowe pomysły i rozwiązania w praktyce.

Dzięki swojej interaktywnej i praktycznej naturze, action learning przynosi liczne korzyści zarówno dla uczestników, jak i organizacji. Uczestnicy mają okazję do zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, rozwijania kreatywności i innowacyjności oraz budowania zaufania i współpracy w zespole. Dla organizacji zaś, action learning jest skutecznym narzędziem rozwoju personelu, promującym ciągłe uczenie się, innowacyjność i doskonalenie procesów biznesowych.

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, action learning staje się coraz bardziej cenioną metodą zarządzania talentami i rozwijania kompetencji w organizacjach. Dzięki swojej skuteczności i efektywności, może być kluczowym narzędziem w budowaniu adaptacyjnych, elastycznych i innowacyjnych organizacji gotowych na wyzwania przyszłości.