5 lekcji z książki „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej” Patricka Lencioniego

10.01.24
clock 5 min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

Patrick Lencioni, znany amerykański autor i doradca biznesowy, w swojej książce „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej” przybliża czytelnikom główne przeszkody, które mogą utrudniać skuteczną współpracę w zespołach. Jego analiza opiera się na bogatym doświadczeniu zawodowym i obserwacjach prowadzonych w różnych firmach, co pozwala na wyciągnięcie praktycznych wniosków, jak unikać typowych błędów w zarządzaniu zespołami.

W tym artykule:
  1. Brak zaufania
  2. Obawa przed konfliktem
  3. Brak zaangażowania
  4. Unikanie odpowiedzialności
  5. Brak skupienia na wynikach

Brak zaufania

Pierwszą i najważniejszą dysfunkcją pracy zespołowej jest brak zaufania między członkami zespołu. Lencioni uważa, że bez zaufania nie można osiągnąć pełnej otwartości i uczciwej komunikacji, co prowadzi do ograniczenia współpracy oraz efektywności działania zespołu. Autor zaleca budowanie zaufania poprzez dzielenie się informacjami, wykazywanie otwartości oraz wspieranie się nawzajem.

Obawa przed konfliktem

Kolejną ważną lekcją jest potrzeba przezwyciężenia bojaźni przed konfliktem w zespole. Lencioni uważa, że konstruktywny konflikt może prowadzić do lepszych rozwiązań oraz pomagać w rozwijaniu innowacyjności i kreatywności. Dlatego ważne jest, aby członkowie zespołu czuli się komfortowo w wyrażaniu swoich opinii i dyskutowaniu na temat różnych punktów widzenia.

Brak zaangażowania

Trzecią dysfunkcją pracy zespołowej jest brak zaangażowania członków zespołu. Gdy pracownicy nie czują się zaangażowani w cele i zadania zespołu, ich motywacja do działania maleje, co może prowadzić do spadku wydajności i jakości pracy. Lencioni podkreśla konieczność jasnego definiowania celów oraz budowania zaangażowania poprzez wyraźne komunikowanie się oraz zapewnianie wsparcia i motywacji.

Unikanie odpowiedzialności

Kolejną lekcją jest konieczność unikania unikania odpowiedzialności za działania i wyniki w zespole. Lencioni uważa, że każdy członek zespołu powinien być świadomy swoich obowiązków oraz ponosić odpowiedzialność za ich realizację. Brak odpowiedzialności może prowadzić do chaosu i nieefektywności w zespole.

Brak skupienia na wynikach

Ostatnią, ale nie mniej istotną lekcją, jest konieczność skupienia się na osiąganiu wyników i celów zespołu. Lencioni zauważa, że efektywna praca zespołowa wymaga wspólnego dążenia do konkretnych rezultatów oraz zrozumienia, że dobro zespołu jest ważniejsze od indywidualnych interesów czy egoizmu.