5 lekcji z książki: „Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację” Daniela Pinka

03.01.24
clock min.
Zuzanna Piechowicz Zuzanna Piechowicz

„Drive: Kompletnie Nowe Spojrzenie na Motywację” Daniela Pinka to książka, która radykalnie zmienia nasze postrzeganie motywacji i sposobów, w jaki możemy ją rozwijać zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zainspirowana badaniami naukowymi z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej, książka ta oferuje wiele cennych lekcji.

Daniel Pink to znany na całym świecie autor bestsellerów, wykładowca i badacz w dziedzinie nauk społecznych, który zajmuje się tematyką motywacji, zarządzania i pracy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Yale’a, a następnie pracował jako doradca prawny i redaktor. Jednak to jego praca jako autor i badacz przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność. Jego książki, takie jak „Drive: Kompletnie Nowe Spojrzenie na Motywację” czy „To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others”, przyczyniły się do rewolucji w myśleniu o motywacji, zarządzaniu i sprzedaży. Pink w swoich publikacjach czerpie zarówno z najnowszych badań naukowych, jak i własnych doświadczeń, aby przedstawić czytelnikom nowatorskie spojrzenie na zagadnienia związane z pracą i sukcesem. Jego prace są cenione za klarowność, zrozumiałość i inspirującą przekazaną wiedzę.

  1. Motywacja wewnętrzna: Pink podkreśla znaczenie motywacji wewnętrznej – chęci wykonywania danej czynności dla samej przyjemności z niej płynącej. Według niego, prawdziwa motywacja pochodzi z trzech źródeł: autonomii, umiejętności i związku z celem.
  2. Rola Autonomii: Autonomia, czyli poczucie kontroli nad własnym życiem i działaniami, jest kluczowym elementem motywacji. Pink dowodzi, że ludzie są bardziej zaangażowani i produktywni, gdy mają możliwość podejmowania decyzji i wybierania ścieżek działania zgodnie ze swoimi wartościami i celami.
  3. Umiejętność: Kolejnym ważnym elementem motywacji jest umiejętność, czyli poczucie kompetencji i efektywności w wykonywaniu danej czynności. Pink podkreśla konieczność tworzenia warunków do rozwoju umiejętności oraz zapewnienia pracownikom możliwości ciągłego doskonalenia się i zdobywania nowych umiejętności.
  4. Cel jako Motywator: Według Pinka, cel stanowi silny motywator, który napędza nas do działania i pokonywania przeszkód. Kluczowe jest jednak to, aby cele były klarowne, inspirujące i zgodne z wartościami jednostki oraz organizacji.
  5. Twórcza Autonomia: Pink zwraca uwagę na istotę twórczej autonomii, czyli możliwości kreowania nowych rozwiązań i eksperymentowania w pracy. Daje to pracownikom poczucie własnego wkładu i znaczenia, co przekłada się na większą motywację i zaangażowanie w wykonywane zadania.

Podsumowując, książka „Drive” Daniela Pinka przynosi ważne lekcje na temat natury motywacji i sposobów jej rozwijania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Autonomia, umiejętność i cel stanowią kluczowe elementy motywacji intrinsicznej, która jest silnym napędem do działania i osiągania sukcesów.