30 potrzebnych zawodów w Polsce

02.03.22
clock 4 min.
Marlena Charlińska Marlena Charlińska

Wiele sektorów boryka się z brakami kadrowymi i już teraz planuje kolejne procesy rekrutacyjne na 2022 r. Miniony rok przyniósł zdecydowane ożywienie na rynku pracy. Pracodawcy zaczęli odbudowywać wcześniej zredukowane zespoły. Wszystko wskazuje na to, że 2022 r. będzie stanowić kontynuację tego trendu, a aktywność firm w obszarze rekrutacji nowych pracowników pozostanie nadal wysoka. Na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie?

Według danych Raportu Płacowego Hays w 2022 r. rekrutacje planuje prowadzić około 95% firm. Jakie czynniki stoją za wysoką aktywnością pracodawców?

 • 56% – rozwój biznesu
 • 33% – potrzeba znalezienia zastępstwa za odchodzących pracowników
 • 9% – zmiany strukturalne.

Uzupełnienia zredukowanych w czasie pandemii zespołów czy też zmiany strukturalne to tylko niektóre z powodów. Potrzeby rekrutacyjne będą wypływać z dalszego rozwoju technologii, cyfryzacji i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa IT. Można śmiało powiedzieć, że specjalizacje z obszaru IT nadal pozostaną wysoko na liście najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. Mówiąc o poszukiwanych zawodach w branży IT, warto podkreślić, że cyberbezpieczeństwo staje się zdecydowanie jednym z ważniejszych obszarów. Kandydaci, którzy specjalizują się w tej dziedzinie, obszarze IT Risk & Compliance oraz SOC z pewnością nie będą mogli narzekać na brak ofert. Na zainteresowanie mogą liczyć również specjaliści w przetwarzaniu i inżynierii danych pełniący funkcje Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist.

Na polskim rynku brakuje również kandydatów pełniących stanowiska średniego szczebla technicznego i produkcyjnego, tj. elektryków, mechaników oraz operatorów.

Brak dostępności kandydatów z tego obszaru na polskim rynku jest niejako wynikiem luki edukacyjnej z przełomu wieków, kiedy to techniczne kierunki kształcenia nie były promowane i doświadczały zapaści. Wysokie zapotrzebowanie jest również na automatyków.

Prognoza potrzebnych zawodów w Polsce

Podobne tendencje, widoczne w Raporcie Hays, pokazuje prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obwieszczona 28 stycznia 2022 r. przez Ministrstwo Edukacji i Nauki. W prognozie wskazanych zostało 30 zawodów, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Należą do nich m.in.:

 • automatyk,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • kierowca-mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 • ślusarz,
 • technik automatyk,
 • technik budowy dróg,
 • technik transportu kolejowego.

Wykaz zawodów według województw

W obwieszczeniu MEiN oprócz listy zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku krajowym, znaleźć można także wykaz potrzebnych zawodów z podziałem na województwa. I tak na przykład w województwie wielkopolskim obok zawodów technicznych znaleźć można również takie profesje, jak: krawiec, kucharz czy też terapeuta zajęciowy. Podobnie jest w Małopolsce, gdzie oprócz zawodów technicznych prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na profesje: cukiernik, piekarz czy też lakiernik samochodowy. W województwie mazowieckim w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego zostały wskazane także takie zawody, jak:

 • opiekun medyczny,
 • opiekun osoby starszej,
 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

Na OLX Praca dzięki kategorii „Zapraszamy pracowników z Ukrainy” kandydaci mogą z łatwością dotrzeć do pracodawców, którzy z chęcią przyjmą nowe osoby do pracy, a ofert nie brakuje.

Branża budowlana

Zdecydowanie jednak w tegorocznej prognozie istotne miejsce zajmuje branża budowlana, która wykazuje ogromne zapotrzebowanie na zawody techniczne. Choć sektor budownictwa pracuje na pełnych obrotach, to niestety zmaga się z kompletowaniem kadry – brakuje specjalistów. Ogromne potrzeby kadrowe widać chociażby po liczbie ofert. Na stronie OLX w kategorii Praca opublikowanych jest obecnie blisko 13,5 tys. ogłoszeń dotyczących zatrudnienia w branży budowlanej. Taka liczba klasyfikuje branżę budowlaną na drugim miejscu pod względem liczby ofert. Wyprzedza ją jedynie branża produkcyjna (ponad 16 tys.). Na trzecim miejscu znajduje się transport i spedycja (ok. 13 tys. ogłoszeń).

Zawody dla obcokrajowców

Mówiąc o branżach, takich jak produkcja, transport, budownictwo, ale również IT, warto dodać, że wielu pracodawców jest otwartych na zatrudnianie obcokrajowców. Poszukiwani są kierowcy, operatorzy maszyn, pracownicy budowlani, mechanicy, lecz także software developerzy. Pracownicy z Ukrainy stanowią ogromne wsparcie dla polskich pracodawców, którzy obecnie zmagają się brakami kadrowymi i trudnościami w kompletowaniu zespołów.